Kommuneplan 2009

01.01.E2.498


Bestemmelser

StatusVedtaget
Plannummer01.01.E2.498
PlannavnErhvervsområde - Østre Havnevej
Områdets anvendelseErhvervsformål i form af let/lokalt erhverv
ZonestatusEksisterende: Byzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 50 %
Etageantal og bygningshøjdeMax højde: 15 m
Særlige bestemmelserBebyggelse mod Østre Havnevej skal udføres med facadevirkning.
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle E2-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Vedtaget