Kommuneplan 2009

01.01.E5.481


Bestemmelser

StatusVedtaget
Plannummer01.01.E5.481
PlannavnErhvervsområde Frederiksøen
Områdets anvendelseErhvervsformål i form af havneerhverv
ZonestatusEksisterende: Byzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 125 %
Etageantal og bygningshøjdeMax højde: 20 m
Særlige bestemmelserDer gives mulighed for opfyldning af areal på søterritoriet.
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle E5-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Vedtaget