Kommuneplan 2009

01.01.E5.699


Bestemmelser

StatusVedtaget
Plannummer01.01.E5.699
PlannavnErhvervsområde Østre Havnevej
Områdets anvendelseErhvervsformål i form af havneerhverv
ZonestatusEksisterende: Byzone
Fremtidig: Byzone
Etageantal og bygningshøjdeMax højde: 50 m
Særlige bestemmelserDer tillades virksomheder med miljøklasse 3-5. Det samlede rumfang af bygninger må ikke overstige 7 m³ pr. m² grundareal. Omfanget af opholdsarealer fastlægges i lokalplanlægningen.
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle E5-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Vedtaget