Kommuneplan 2009

01.01.E6.744


Bestemmelser

StatusVedtaget
Plannummer01.01.E6.744
PlannavnErhvervsområde Hotel Svendborg
Områdets anvendelseErhvervsformål i form af hotel-, kursus- eller konferencefaciliteter
ZonestatusEksisterende: Byzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 175 %
Etageantal og bygningshøjdeMax etager: 5
Max højde: 17 m
Særlige bestemmelserMod Tinghusgade og Kedelsmedstræde må bebyggelse opføres i op til 3 etager.
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle E6-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Vedtaget