Kommuneplan 2009

03.01.D1.669


Bestemmelser

StatusVedtaget
Plannummer03.01.D1.669
PlannavnButiksområde Vestergade
Områdets anvendelseDetailhandelsformål
ZonestatusEksisterende: Byzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 50 %
Etageantal og bygningshøjdeMax højde: 11,5 m
Detailhandel
(etagemeter)
Max butiksstørelse for dagligvarer: 3500 m²
Max butiksstørelse for udvalgsvarer: 2000 m²
Max bruttoetageareal: 19500 m²
Særlige bestemmelserButikker skal have et bruttoetageareal på mindst 1000 m². Etageantallet mod Vestergade må ikke overstige 2½ etage.
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle D1-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Vedtaget