Kommuneplan 2009

03.01.D2.573


Bestemmelser

StatusVedtaget
Plannummer03.01.D2.573
PlannavnButiksområde Nordre Ringvej
Områdets anvendelseDetailhandelsformål i form af butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper (jf. Planlovens definition)
ZonestatusEksisterende: Byzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 75 %
Etageantal og bygningshøjdeMax højde: 11,5 m
Detailhandel
(etagemeter)
Max butikker til særlig pladskrævende varegrupper: 15000 m²
Max bruttoetageareal: 30000 m²
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle D2-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Vedtaget