Kommuneplan 2009

03.01.E1.468


Bestemmelser

StatusVedtaget
Plannummer03.01.E1.468
PlannavnErhvervsområde Christiansvej
Områdets anvendelseErhvervsformål i form af serviceerhverv
ZonestatusEksisterende: Byzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 75 %
Etageantal og bygningshøjdeMax højde: 15 m
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle E1-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Vedtaget