Kommuneplan 2009

03.01.E1.739


Bestemmelser

StatusVedtaget
Plannummer03.01.E1.739
PlannavnErhvervsområde Odensevej
Områdets anvendelseErhvervsformål i form af serviceerhverv
ZonestatusEksisterende: Landzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 75 %
Etageantal og bygningshøjdeMax højde: 15 m
Særlige bestemmelserSkiltning, reklamering, flagning, m.m. må ikke være vendt mod motorvej eller henvendt mod trafikanter på motorvejen, jf. Naturbeskyttelseslovens § 21.
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle E1-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Vedtaget