Kommuneplan 2009

03.01.E2.231


Bestemmelser

StatusVedtaget
Plannummer03.01.E2.231
PlannavnErhvervsområde Odensevej
Områdets anvendelseErhvervsformål i form af let/lokalt erhverv
ZonestatusEksisterende: Byzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 40 %
Etageantal og bygningshøjdeMax højde: 9 m
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle E2-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Vedtaget