Kommuneplan 2009

03.01.E2.819


Bestemmelser

StatusVedtaget
Plannummer03.01.E2.819
PlannavnErhvervsområde Englandsvej
Områdets anvendelseErhvervsformål i form af let/lokalt erhverv
ZonestatusEksisterende: By- og landzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 40 %
Etageantal og bygningshøjdeMax højde: 9 m
Særlige bestemmelserOmrådet skal vejbetjenes fra Ørbækvej og Ring Nord. I området tillades også detailhandelsformål i form af butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper (jf. Planlovens definition)
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle E2-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Vedtaget