Kommuneplan 2009

03.01.E4.122


Bestemmelser

StatusVedtaget
Plannummer03.01.E4.122
PlannavnErhvervsområde Englandsvej
Områdets anvendelseErhvervsformål i form af tungt erhverv
ZonestatusEksisterende: By- og landzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 60 %
Etageantal og bygningshøjdeMax højde: 12 m
Særlige bestemmelserOmrådet skal vejbetjenes fra Ørbækvej og Ring Nord. Grundene må ikke være mindre end 2500 m².
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle E4-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Vedtaget