Kommuneplan 2009

03.01.O2.509


Bestemmelser

StatusVedtaget
Plannummer03.01.O2.509
PlannavnOffentlig område Slotsvængevej
Områdets anvendelseOffentlige formål i form af skoler, børne- og uddannelsesinstitutioner
ZonestatusEksisterende: Byzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 40 %
Etageantal og bygningshøjdeMax etager: 1
Max højde: 6,5 m
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle O2-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Vedtaget