Kommuneplan 2009

03.02.R8.113


Bestemmelser

StatusVedtaget
Plannummer03.02.R8.113
PlannavnRekreativt område Svendborg Golf
Områdets anvendelseRekreative formål i form af golfbane eller jordbrugsformål
ZonestatusEksisterende: Landzone
Fremtidig: Landzone
Særlige bestemmelserDer kan ikke opføres bygninger eller lignende, der forringer områdets fredningsmæssige værdi, herunder især i landskabelig og rekreativ henseende.
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle R8-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Vedtaget