Kommuneplan 2009

04.01.B5.917


Bestemmelser

StatusVedtaget
Plannummer04.01.B5.917
PlannavnBoligområde Nyborgvej
Områdets anvendelseBoligformål i form af etagebebyggelse
ZonestatusEksisterende: Byzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 50 %
Etageantal og bygningshøjdeMax etager: 2,5
Max højde: 11,5 m
Særlige bestemmelserBebyggelsen langs Nyborgvej skal opføres som sluttet eller overvejende sluttet, og i facadeflugt.
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle B5-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Vedtaget