Kommuneplan 2009

04.01.D1.654


Bestemmelser

StatusVedtaget
Plannummer04.01.D1.654
PlannavnButiksområde Ørbækvej-Nyborgvej
Områdets anvendelseDetailhandelsformål
ZonestatusEksisterende: Byzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 50 %
Etageantal og bygningshøjdeMax højde: 8,5 m
Detailhandel
(etagemeter)
Max butiksstørelse for dagligvarer: 2000 m²
Max butiksstørelse for udvalgsvarer: 2000 m²
Max bruttoetageareal: 3000 m²
Særlige bestemmelserBebyggelsen langs Nyborgvej skal opføres som sluttet eller overvejende sluttet, og i facadeflugt.
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle D1-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Vedtaget