Kommuneplan 2009

04.01.O4.674


Bestemmelser

StatusVedtaget
Plannummer04.01.O4.674
PlannavnOffentlig område - Troldehøjen ældreboliger
Områdets anvendelseOffentlige formål i form af sociale og sundhedsmæssige institutioner og offentlig administration
ZonestatusEksisterende: Byzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 40 %
Etageantal og bygningshøjdeMax etager: 2
Max højde: 11 m
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle O4-områder gælder også for dette område.



Oversigtskort

Status

Vedtaget