05.01.O2.441


Bestemmelser

StatusVedtaget
Plannummer05.01.O2.441
PlannavnOffentlig område Thurø skole
Områdets anvendelseOffentlige formål i form af skoler, børne- og uddannelsesinstitutioner
ZonestatusEksisterende: Byzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 40 %
Etageantal og bygningshøjdeMax etager: 3
Max højde: 12,5 m
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle O2-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Vedtaget

 


Svendborg Kommune | Ramsherred 5, 5700 Svendborg, Telefon 62233000, svendborg@svendborg.dk