Kommuneplan 2009

05.02.B2.926


Bestemmelser

StatusVedtaget
Plannummer05.02.B2.926
PlannavnBoligområde Kastanievej
Områdets anvendelseBoligformål i form af overvejende fritliggende énbolighuse
ZonestatusEksisterende: Byzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 30 %
Etageantal og bygningshøjdeMax etager: 2
Max højde: 8,5 m
Særlige bestemmelserOffentlighedens adgang til kysten skal sikres. Der kan ikke bygges boliger tættere på kysten end 50 m.
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle B2-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Vedtaget