Kommuneplan 2009

07.01.B3.922


Bestemmelser

StatusVedtaget
Plannummer07.01.B3.922
PlannavnTankefuld syd
Områdets anvendelseBoligformål i form af overvejende tæt-lav boligbebyggelse
ZonestatusEksisterende: Landzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 50 %
Etageantal og bygningshøjdeMax etager: 2,5
Max højde: 11 m
Særlige bestemmelserBebyggelse og opholdsarealer skal forholde sig til den landskabelige sammenhæng de indgår i, og særlige grønne elementer skal bevares eller tilføjes områderne.
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle B3-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Vedtaget