07.01.B3.954


Bestemmelser

StatusVedtaget
Plannummer07.01.B3.954
PlannavnCottaSlow
Områdets anvendelseBoligformål i form af overvejende tæt-lav boligbebyggelse
ZonestatusEksisterende: Byzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 25 %
Etageantal og bygningshøjdeMax etager: 1
Max højde: 6 m
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle B3-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Vedtaget

 


Svendborg Kommune | Ramsherred 5, 5700 Svendborg, Telefon 62233000, svendborg@svendborg.dk