Kommuneplan 2009

07.01.E6.625


Bestemmelser

StatusVedtaget
Plannummer07.01.E6.625
PlannavnErhvervsområde Hellegårdsvej
Områdets anvendelseErhvervsformål i form af hotel-, kursus- eller konferencefaciliteter
ZonestatusEksisterende: Landzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 30 %
Etageantal og bygningshøjdeMax etager: 2
Max højde: 8,5 m
Særlige bestemmelserAf hensyn til de landskabelige træk og drikkevandsinteresser skal bebyggelsen primært placeres i områdets østlige del.
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle E6-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Vedtaget