Kommuneplan 2009

07.01.O2.924


Bestemmelser

StatusVedtaget
Plannummer07.01.O2.924
PlannavnOffentlig område Tankefuld/Skovsbo
Områdets anvendelseOffentlige formål i form af skoler, børne- og uddannelsesinstitutioner samt kulturelle formål
ZonestatusEksisterende: Landzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 40 %
Etageantal og bygningshøjdeMax etager: 4
Max højde: 14,5 m
Særlige bestemmelserOmrådet må kun bebygges med spredt liggende enkeltbygninger, så områdets karakter af åbent landskabsområde respekteres. Bebyggelse skal placeres og udformes, så de visuelle indkig af Egense Ås som et sammenhængende landskabselement ikke ødelægges.
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle O2-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Vedtaget