Kommuneplan 2009

07.01.O4.931


Bestemmelser

StatusVedtaget
Plannummer07.01.O4.931
PlannavnOffentlig område
Områdets anvendelseOffentlige formål i form af sociale og sundhedsmæssige institutioner og offentlig administration
ZonestatusEksisterende: Landzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 40 %
Etageantal og bygningshøjdeMax etager: 2
Max højde: 11 m
Særlige bestemmelserI det geologiske interesseområde skal bebyggelsen tage særlig hensyn til Egense Ås.
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle O4-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Vedtaget