Kommuneplan 2009

08.01.C1.246


Bestemmelser

StatusVedtaget
Plannummer08.01.C1.246
PlannavnBlandet bolig- og erhvervsområde Svendborgvej(sy
Områdets anvendelseBlandet bolig- og erhvervsformål
ZonestatusEksisterende: Byzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 30 %
Etageantal og bygningshøjdeMax etager: 2
Max højde: 8,5 m
Detailhandel
(etagemeter)
Max butiksstørelse for dagligvarer: 400 m²
Max butiksstørelse for udvalgsvarer: 400 m²
Max bruttoetageareal: 400 m²
Særlige bestemmelserDetailhandel tillades kun indenfor lokalcenterafgrænsningen.
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle C1-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Vedtaget