Kommuneplan 2009

08.02.C1.633


Bestemmelser

StatusVedtaget
Plannummer08.02.C1.633
PlannavnBlandet bolig- og erhvervsområde Fåborgvej(nord)
Områdets anvendelseBlandet bolig- og erhvervsformål
ZonestatusEksisterende: By- og landzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 30 %
Etageantal og bygningshøjdeMax etager: 2
Max højde: 8,5 m
Detailhandel
(etagemeter)
Max butiksstørelse for dagligvarer: 200 m²
Max butiksstørelse for udvalgsvarer: 200 m²
Max bruttoetageareal: 400 m²
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle C1-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Vedtaget