Kommuneplan 2009

08.02.E2.396


Bestemmelser

StatusVedtaget
Plannummer08.02.E2.396
PlannavnErhvervsområde Industrivej
Områdets anvendelseErhvervsformål i form af let/lokalt erhverv
ZonestatusEksisterende: By- og landzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 40 %
Etageantal og bygningshøjdeMax højde: 9 m
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle E2-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Vedtaget