Kommuneplan 2009

08.03.C2.405


Bestemmelser

StatusVedtaget
Plannummer08.03.C2.405
PlannavnBlandet bolig- og erhvervsområde Nyvej
Områdets anvendelseBlandet bolig- og erhvervsformål
ZonestatusEksisterende: Landzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 50 %
Etageantal og bygningshøjdeMax etager: 2
Max højde: 8,5 m
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle C2-områder gælder også for dette område.



Oversigtskort

Status

Vedtaget