Kommuneplan 2009

08.04.E2.134


Bestemmelser

StatusVedtaget
Plannummer08.04.E2.134
PlannavnErhvervsområde Hundstrupvej
Områdets anvendelseErhvervsformål i form af let/lokalt erhverv
ZonestatusEksisterende: Byzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 40 %
Etageantal og bygningshøjdeMax højde: 9 m
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle E2-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Vedtaget