Kommuneplan 2009

08.04.O2.161


Bestemmelser

StatusVedtaget
Plannummer08.04.O2.161
PlannavnOffentlig område Filippahuset idrætsplads
Områdets anvendelseOffentlige formål i form af skoler, børne- og uddannelsesinstitutioner
ZonestatusEksisterende: Landzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 40 %
Etageantal og bygningshøjdeMax etager: 2
Max højde: 11 m
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle O2-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Vedtaget