Kommuneplan 2009

09.01.E4.681


Bestemmelser

StatusVedtaget
Plannummer09.01.E4.681
PlannavnErhvervsområde Assensvej
Områdets anvendelseErhvervsformål i form af tungt erhverv
ZonestatusEksisterende: By- og landzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 60 %
Etageantal og bygningshøjdeMax højde: 12 m
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle E4-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Vedtaget