Kommuneplan 2009

09.05.L1.907


Bestemmelser

StatusVedtaget
Plannummer09.05.L1.907
PlannavnLandsbyområde Egebjerg syd
Områdets anvendelseBlandet bolig- og erhvervsformål i form af landsbyområde
ZonestatusEksisterende: Landzone
Fremtidig: Landzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 25 %
Etageantal og bygningshøjdeMax etager: 1,5
Max højde: 8,5 m
Detailhandel
(etagemeter)
Max butiksstørelse for dagligvarer: 200 m²
Max butiksstørelse for udvalgsvarer: 200 m²
Max bruttoetageareal: 200 m²
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle L1-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Vedtaget