Kommuneplan 2009

10.04.E5.105


Bestemmelser

StatusVedtaget
Plannummer10.04.E5.105
PlannavnErhvervsområde Lundeborg havn
Områdets anvendelseErhvervsformål i form af havneerhverv
ZonestatusEksisterende: Byzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 50 %
Etageantal og bygningshøjdeMax højde: 8,5 m
Detailhandel
(etagemeter)
Max butiksstørelse for dagligvarer: 200 m²
Max butiksstørelse for udvalgsvarer: 200 m²
Max bruttoetageareal: 400 m²
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle E5-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Vedtaget