Kommuneplan 2009

10.12.R4.554


Bestemmelser

StatusVedtaget
Plannummer10.12.R4.554
PlannavnRekreativt område - Broholm Gods Ridecenter
Områdets anvendelseRekreative formål i form af idrætsanlæg
ZonestatusEksisterende: Landzone
Fremtidig: Landzone
Særlige bestemmelserLevende hegn skal beskyttes af hensyn til deres funktion som spredningskorridor. Der kan ikke opføres nye bygninger, men alene ombygning af eksisterende.
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle R4-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Vedtaget