11.02.B2.131


Bestemmelser

StatusVedtaget
Plannummer11.02.B2.131
PlannavnBoligområde Månevænget
Områdets anvendelseBoligformål i form af overvejende fritliggende énbolighuse
ZonestatusEksisterende: Byzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 30 %
Etageantal og bygningshøjdeMax etager: 2
Max højde: 8,5 m
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle B2-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Vedtaget

 


Svendborg Kommune | Ramsherred 5, 5700 Svendborg, Telefon 62233000, svendborg@svendborg.dk