Kommuneplan 2009

11.02.C2.899


Bestemmelser

StatusVedtaget
Plannummer11.02.C2.899
PlannavnBlandet bolig- og erhvervsområde Landevejen
Områdets anvendelseBlandet bolig- og erhvervsformål
ZonestatusEksisterende: Landzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 50 %
Etageantal og bygningshøjdeMax etager: 2
Max højde: 8,5 m
Detailhandel
(etagemeter)
Max butiksstørelse for dagligvarer: 800 m²
Max butiksstørelse for udvalgsvarer: 200 m²
Max bruttoetageareal: 1000 m²
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle C2-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Vedtaget