Kommuneplan 2009

12.01.B2.494


Bestemmelser

StatusVedtaget
Plannummer12.01.B2.494
PlannavnBoligområde Skovballevej
Områdets anvendelseBoligformål i form af overvejende fritliggende énbolighuse
ZonestatusEksisterende: By- og landzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 30 %
Etageantal og bygningshøjdeMax etager: 2
Max højde: 8,5 m
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle B2-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Vedtaget