Kommuneplan 2009

12.04.C1.271


Bestemmelser

StatusVedtaget
Plannummer12.04.C1.271
PlannavnBlandet bolig- og erhvervsområde Stejlbjergvej
Områdets anvendelseBlandet bolig- og erhvervsformål
ZonestatusEksisterende: Byzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 30 %
Etageantal og bygningshøjdeMax etager: 2
Max højde: 8,5 m
Detailhandel
(etagemeter)
Max butiksstørelse for dagligvarer: 200 m²
Max butiksstørelse for udvalgsvarer: 200 m²
Max bruttoetageareal: 400 m²
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle C1-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Vedtaget