AFLYST
Kommuneplan 2009

Erhverv

Der er seks forskellige typologier for erhvervsområder i kommuneplanrammerne, som dækker over følgende betegnelser:

Typologi Dækker typisk
E1
Erhvervsformål i form af serviceerhverv
(miljøklasse 1-2)
E2 Erhvervsformål i form af let/lokalt erhverv
(miljøklasse 1-3)
E3 Erhvervsformål i form af mellemtungt erhverv
(miljøklasse 3-5)
E4 Erhvervsformål i form af tungt erhverv
(miljøklasse 4-6)
E5 Erhvervsformål i form af havneerhverv
(miljøklasse 1-5)
E6 Erhvervsformål i form af hotel-, kursus-
eller konferencefaciliteter

Klik på de enkelte typologier for at se rammebestemmelserne.

Rammebestemmelserne ligner hinanden i vid udstrækning, men varierer på bebyggelsesprocent, max. højde og mulighed for etablering af erhverv. Typologierne bygger på opdelingen af erhverv i miljøklasser, som du kan læse mere om her.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.