AFLYST
Kommuneplan 2009

Mål

Det er Byrådets mål, at:

  • sikre en balance mellem benyttelse og beskyttelse af interesserne i det åbne land gennem en sammenhængende og helhedsorienteret planlægning,
  • lægge vægt på en langsigtet og bæredygtig udvikling og vægte beskyttelsesinteresserne højt i sårbare naturområder og landskaber,
  • sikre et godt samspil mellem de interesser, som hører hjemme i det åbne land,
  • finde løsninger, hvor der kan ske en flersidig arealanvendelse,
  • udvikle kommunens større sammenhængende landskaber, natur og friluftsmuligheder i den grøn-blå landskabsstruktur.
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Temaet er nyt.

På baggrund af en ny landskabskarakteranalyse, der er udført af Niras, er beskrevet en ny grøn-blå landskabsstruktur, som danner grundlaget for kommunens overordnede udviklingsstrategi for det åbne land.