AFLYST
Kommuneplan 2009

Strategi og indsats

Grøn-blå landskabsstruktur som udviklingsstrategi for det åbne land

Byrådet ønsker at den grøn-blå landskabsstrukturen skal udgøre den overordnede udviklingsstrategi for det åbne land. Strukturens bakkelandskab, ådale og kystlandskaber udgør samtidigt kommunens større sammenhængende landskaber.

Med den grøn-blå landskabsstruktur vil Byrådet sikre, at der planlægges for fysisk sammenhængende landskaber og naturområder med gode rekreative muligheder. Både den rekreative og biologiske værdi bliver større, når natur- og landskabsområderne hænger sammen i større enheder. Samtidigt gives jordbruget investeringssikkerhed på landbrugsfladerne.

Udbygning af naturen og de rekreative muligheder vil primært ske inden for bakkelandet, ådalene og kystlandskaberne ligesom disse områder så vidt muligt friholdes for nyt byggeri og anlæg. Det intensive landbrug udvikles først og fremmest på landbrugsfladerne. Nyt byggeri og anlæg i øvrigt placeres primært her.

Der knyttes ikke retningslinjer til den grøn-blå landskabsstruktur. Retningslinjerne i de enkelte temaer som landskab, naturnetværk og særligt værdifulde landbrugsområder understøtter den ønskede udvikling.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Temaet er nyt.

På baggrund af en ny landskabskarakteranalyse, der er udført af Niras, er beskrevet en ny grøn-blå landskabsstruktur, som danner grundlaget for kommunens overordnede udviklingsstrategi for det åbne land.