AFLYST
Kommuneplan 2009

Dagtilbud

Svendborg Kommune har et bredt udvalg af dagtilbud til børn i alderen fra 0-5 år. Der tilbydes en plads i enten dagpleje, vuggestue, børnehave eller i integreret dagtilbud med både vuggestue og børnehave. Alle dagtilbud i kommunen har fokus på trivsel, udvikling og læring og rummer pædagogiske læringsmiljøer, hvor barnet til stadighed udfordres og udvikles.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er opdateret som følge af ny befolkningsprognose og omstruktureringer på dagtilbudsområdet i 2011. Indsatser for tilpasning af de fysiske rammer er justeret, og de strategiske indsatser til opfyldelse af Dagtilbudsloven er tilpasset kommunens initiativer indenfor Ny Sammenhængende Børne- Ungepolitik.