AFLYST
Kommuneplan 2009

Mål

Det er Byrådets mål, at:

  • forældre har pladsgaranti til deres barn i et dagtilbud, og at tilbuddet så vidt muligt gives i barnets lokalmiljø,
  • dagtilbuddene arbejder ud fra fælles og forpligtende værdier og visioner,
  • dagtilbud fremmer kreative og innovative læringsmiljøer, og 
  • Cittaslow filosofien afspejles i kulturen i dagtilbuddet.
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er opdateret som følge af ny befolkningsprognose og omstruktureringer på dagtilbudsområdet i 2011. Indsatser for tilpasning af de fysiske rammer er justeret, og de strategiske indsatser til opfyldelse af Dagtilbudsloven er tilpasset kommunens initiativer indenfor Ny Sammenhængende Børne- Ungepolitik.