AFLYST
Kommuneplan 2009

Børn, unge og uddannelse

Svendborg er en kommune, der er kendt for sin høje livskvalitet med gode udfoldelsesmuligheder for børn, unge og deres familier. Alle børn og unge i Svendborg Kommune uanset etnisk, kulturel eller social baggrund har ret til en opvækst i et trygt og sundt miljø. Svendborg markerer sig som en aktiv uddannelseskommune med fokus på livslang læring og en bred vifte af attraktive uddannelser samt et godt og varieret skole− og fritidsmiljø.

Børn og unge i Svendborg Kommune tilbydes skoler og dagtilbud, der er både fagligt og pædagogisk udfordrende og stimulerende. Kreative og kulturelle oplevelser og fysisk udfoldelse vægtes højt. Børn og unge i Svendborg Kommune skal have adgang til idræt, motion og kulturelle oplevelser i kommunens institutioner, der fremmer deres kreativitet og giver en sund og aktiv livsstil. Svendborg har en attraktive ungdomsuddannelser, og der arbejdes fortsat på at udvikle på samarbejdet og overgange mellem de kommunale skoler og ungdomsuddannelserne. Børn og unge skal have stærke forudsætninger for videreuddannelse eller beskæftigelse. Der er særlig opmærksomhed på, at børn og unge med en anden etnisk baggrund opnår forudsætninger for at få uddannelse og job i samme omfang som andre børn og unge i kommunen. Der er endvidere opmærksomhed på, at børn og unge med handicap får lige muligheder for uddannelse, der svarer til deres behov og ud fra egne præmisser.

Børn og unge indtil 19 år udgør godt en fjerdedel af borgerne i Svendborg Kommune. Det er en vigtig gruppe, der repræsenterer fremtiden i kommunen.

Svendborg Kommune ønsker, at alle børn og unge bliver styrket i deres resurser og ønske om at leve det sunde liv, og at de får mulighed for at at udvikle handlekompetencer i sundhedsfremmende retninger. De opvoksende generationer har mulighed for at tage de nødvendige tiltag for at sikre naturen. De går ind i de udfordringer, der ligger i at være borger i en global verden og et multietnisk samfund.

Når en ung i Svendborg er 18 år, er han/hun en aktiv og ansvarlig medborger. En borger, der ved hjælp af viden, færdigheder og kompetencer tager stilling og handler i forhold til sig selv og andre. De unge kan samarbejde med andre, vedligeholde venskaber og skabe kontakter.

Svendborg Kommune udarbejder en Ny Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, der er gældende fra 2013 til og med 2016.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Temaet er opdateret og justeret som følge af ny befolknings-prognose og omstruktureringer på dagtilbudsområdet og ny skolestruktur i 2011. Desuden er de enkelte afsnit tilpasset kommunens strategiske initiativer i tilknytning til Ny Sammenhængende Børne- og Ungepolitik samt uddannelses-initiativer på regionalt niveau. Der er ingen arealudpegninger eller retningslinjer for de enkelte afsnit.