AFLYST
Kommuneplan 2009

Mål

Det er Byrådets mål, at:

  • kommunens skoler er i front inden for undervisning, der bygger på viden om børns og unges læring og udvikling
  • skolerne arbejder ud fra fælles og forpligtende værdier og visioner
  • kommunens børn og unge bliver aktive og demokratiske medborgere, der tænker kreativt, innovativt og problemløsende
  • alle børn og unge kan cykle eller gå til skole ad sikker skolevej, og
  • Cittaslow filosofien afspejles i kulturen på skolerne.
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er opdateret og justeret som følge af ny skolestruktur i 2011 og udviklingsinitiativer i forlængelse heraf. Desuden er afsnittet tilpasset kommunens strategiske initiativer i tilknytning til Ny Sammenhængende Børne- og Ungepolitik.