AFLYST
Kommuneplan 2009

Strategi og indsats

Svendborgs skoler i front

Byrådet ønsker, at Svendborg Kommunes skoler er i front inden for viden og læreprocesser, der handler om at udvikle børn og unges faglige, sociale og personlige kompetencer. Børn og unge i Svendborg Kommune skal have stærke kompetencer og forudsætninger for videreuddannelse.

For at nå den nationale 95 % målsætning for at de unge gennemfører en ungdomsuddannelse, er der behov for en strategisk og målrettet indsats ikke blot i ungdomsuddannelsene, men i hele skolesystemet fra dagtilbud til skole og til ungdomsuddannelse og videreuddannelse.

Byrådet tilstræber, at der etableres en sammenhængende indsats, og at skolerne tilskyndes til at udvikle værdier og pædagogiske aktiviteter, der fremmer livslang læring. Skolens liv og pædagogiske udvikling udgør en vigtig ramme for børn og unges læring og fortsatte videreuddannelse og må nødvendigvis ses i sammenhæng med den læring, der finder sted i dagtilbud, ungdomsuddannelse og det omgivende samfund.

Fælles værdier og visioner på skoler

Byrådet har vedtaget Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 med fælles værdier og visioner for arbejdet med de 0-18 årige, der bygger på et defineret barnesyn, dannelsessyn og læringssyn.

I Formålet beskrives fire særlige kompetencer, som understøtter visionen:

  • Kreativitet
  • Innovation
  • Problemløsning
  • Samarbejde

Værdierne og visionerne udgør sammen med kommunens Sammenhængende børn- og ungepolitik et overordnet grundlag, som alle skoler skal arbejde ud fra. Udmøntningen af de overordnede værdier på skoleområdet sker lokalt på den enkelte skole.

De fælles og overordnede værdier og visioner i arbejdet med de 0-18 årige er med til at sikre en pædagogisk linje og sammenhæng i indsatsen.

Børn og unges kompetencer

Kommunens skoler skal, udover at følge folkeskolelovens formål og mål, arbejde for at udmønte Svendborg Kommunes værdier og visioner for skoler frem mod 2014. Børn og unge skal tilegne sig stærke kompetencer til at begå sig i videnssamfundet. Børn og unge skal udvikle sig til aktive og demokratiske medborgere, der tænker kreativt, innovativt og i problemløsning. Der er fokus på, at børn og unge får grundlæggende færdigheder og et solidt fundament for livslang læring.

Byrådet vil arbejde for, at:

  • der etableres en sammenhæng i indsatsen og i de pædagogiske tilbud fra dagtilbud til ungdomsuddannelse
  • skolerne decentralt gennemfører udviklingsaktiviteter og tiltag, der skal styrke børn og unges kompetencer
  • skolerne tilskyndes til at dele viden og indgå samarbejde med andre skoler og relevante institutioner om at nå disse mål
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er opdateret og justeret som følge af ny skolestruktur i 2011 og udviklingsinitiativer i forlængelse heraf. Desuden er afsnittet tilpasset kommunens strategiske initiativer i tilknytning til Ny Sammenhængende Børne- og Ungepolitik.