AFLYST
Kommuneplan 2009

Baggrund

Svendborg Kommune rummer et relativt stort antal uddannelsessteder lige fra ungdomsuddannelser til videregående uddannelser. Uddannelsesniveauet er lidt lavere end i hele landet, idet der er meget færre med en lang videregående uddannelse som kun delvist opvejes af flere med en mellemlang videregårende uddannelse. Samtidig er der flere med en erhvervsfaglig uddannelse.

Svendborgs erhvervsuddannelser har traditionelt været båret af Svendborgs stærke position som havneby med industrivirksomheder. Andelen af beskæftigede inden for de traditionelle industriområder har været støt faldende inden for de sidste 10 år i takt med den ændrede erhvervsstruktur i kommunen.

Region Syddanmark

Region Syddanmarks uddannelses- og læringsstrategi skal understøtte både Regional Udviklings Plan for Region Syddanmark og Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi. Strategien omfatter ikke kun den læring, der finder sted inden for rammerne af det formelle uddannelsessystem, men også læringen gennem voksen- og efteruddannelse samt den læring, der sker på arbejdspladsen.

Uddannelsesstrategien fastlægger de områder, regionen vil arbejde indenfor, og angiver derfor også de indsatsområder, som regionen vil kunne yde tilskud til via regionens egne uddannelsesmidler.

Svendborg Kommune

I Svendborg Kommune er der følgende mellemlange- og videregående uddannelsesinstitutioner:

  • Sygeplejeskolen (University College Lillebælt)
  • Pædagoguddannelsen (University College Lillebælt)
  • Svendborg international Maritime Academy, SIMAC
  • Svendborg Søfartsskole
  • Den Frie Lærerskole

Det maritime, det sunde og det kreative

Svendborg Kommune står generelt stærkt indenfor uddannelse. Særligt stærkt dog på det maritime område, hvor Svendborg Internationale Maritime Academy (SIMAC), Svendborg Søfartsskole og Maersk Training Centre tilbyder næsten alle skibsrelaterede uddannelser i Danmark.

Sundhedssektoren som helhed har også solidt fodfæste i Svendborg Kommnune.

Sygeplejerskeuddannelsen, Social- og Sundhedsskolen med forskellige sundhedsuddannelser og skolerne i Ollerup samt Oure udgør tilsammen en stærk sundheds- og uddannelsesprofil.

Svendborg Erhvervsskole har ligeledes et stort potentiale som kursussted med fokus på efteruddannelsesområdet.

På mange og afgørende måder er uddannelsesinstitutionerne og det liv, der udspiller sig i og omkring dem et synonym med byens image. Et image som Svendborg kommune skal værne om og aktivt arbejde for at promovere og videreudvikle.

 

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført. Der henvises endvidere til initiativer i regi af Den regionale udviklingsplan og "Syddansk Uddannelsesaftale" - den fælles koordinerende uddannelsesindsats på regionalt niveau - og deraf afledte lokale initiativer.