AFLYST
Kommuneplan 2009

Mål

Det er Byrådets mål, at: 

  • Svendborg udvikles som en central og attraktiv uddannelsesby,
  • der sker en øget tilgang af arbejdskraft på akademisk niveau,
  • den maritime klynge indenfor uddannelsesområdet styrkes og videreudvikles,
  • der i Svendborg Kommune tilbydes en så bred vifte som muligt af erhvervsuddannelser af høj kvalitet, der retter sig mod brede grupper af unge,
  • styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder for at tiltrække nye uddannelsestilbud,
  • der i et fællesskab mellem uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og kommune etableres en diskussion om uddannelsesbehov og lokal indsats, og
  • der iværksættes uddannelsestilbud i overensstemmelse med Cittaslow-tanken.
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført. Der henvises endvidere til initiativer i regi af Den regionale udviklingsplan og "Syddansk Uddannelsesaftale" - den fælles koordinerende uddannelsesindsats på regionalt niveau - og deraf afledte lokale initiativer.