AFLYST
Kommuneplan 2009

Strategi og indsats

Institutionerne

I kraft af sin position som gammel søfartsby huser Svendborg landets største udbud af maritime uddannelser, og Byrådet ønsker, at Svendborgs position som hoveduddannelsesby for moderne søfart skal bevares og styrkes.

Inden for maritim turisme og oplevelsesøkonomi som kultur, film, teater og idræt, er der muligheder for at koble uddannelser sammen med potentielle fremtidige erhvervsområder. Etablering af erhvervsakademier inden for disse områder vil kunne tiltrække både unge og voksne, og vil kunne udbydes som formaliserede uddannelser og kortere forløb.

Der skal også gøres en særlig indsats for at trække andre uddannelser til Sydfyn, dels for at give flest mulige unge på Sydfyn uddannelsesmuligheder på højeste niveau, og dels for at sikre arbejdskraft til fremtidige virksomheder . Kommunen skal aktivt udvikle Sydfyns tradition for mange efterskoler, højskoler og seminarer som steder for læring, ligesom der skal være spændende og udfordrende uddannelsestilbud til voksne i alle aldre.

Byen

Byrådet ønsker at stille skarpt på de forudsætninger, der skaber et attraktivt og levedygtigt studiemiljø til glæde for de studerende og byens puls. Det er vigtigt at sikre gode vilkår for de eksisterende uddannelsesinstitutioner og skabe rammer for nye. Nye innovative virksomheder springer ofte ud af uddannelsesmiljøer. Derfor er det også vigtigt, at de højere uddannelsesinstitutioner i Svendborg fastholdes, og at nye kan tiltrækkes.

De studerende bidrager til at skabe omsætning og dynamik på Sydfyn. De er også forbrugere, efterspørgere af kultur, iværksættere mv. Som led i en strategi for fastholdelse/tiltrækning af arbejdskraft på akademisk niveau er det vigtigt, at Svendborg vedkender sig en profil som uddannelsesby og arbejder målrettet på at bibeholde og styrke sin status som studieby med et levende bymiljø for unge.

Indsatsområder

For at understøtte strategien bør der arbejdes med følgende indsatsområder:

  • En kommunal uddannelses- og læringsstrategi
  • Udvikling af byens fysiske studiemiljø, herunder overvejelse om etablering af egentligt CAMPUS
  • Etablering af differentierede studieboliger - også familiegnede
  • Øget samarbejde mellem erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne omkring synliggørelse af jobmuligheder efter endt videregående uddannelse
  • Èn indgang til kommunen for studerende
  • Integrere de relevante uddannelsessteder i byen
  • Etablering af uddannelsessamarbejder inden for maritim turisme og oplevelsesøkonomi
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført. Der henvises endvidere til initiativer i regi af Den regionale udviklingsplan og "Syddansk Uddannelsesaftale" - den fælles koordinerende uddannelsesindsats på regionalt niveau - og deraf afledte lokale initiativer.