AFLYST
Kommuneplan 2009

Uddannelse

I fremtidens videnssamfund er det vigtigt, at flere unge uddanner sig på et højere niveau.

Svendborgs unikke placering som uddannelsesby på Sydfyn ved Det Sydfynske Øhav med store maritime og naturmæssige herlighedsværdier kombineret med en ændret erhvervsstruktur med færre traditionelle industrivirksomheder, giver optimale betingelser for at tænke i nye og utraditionelle baner for udviklingen af attraktive og tidssvarende uddannelser.

 

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført. Der henvises endvidere til initiativer i regi af Den regionale udviklingsplan og "Syddansk Uddannelsesaftale" - den fælles koordinerende uddannelsesindsats på regionalt niveau - og deraf afledte lokale initiativer.