AFLYST
Kommuneplan 2009

Baggrund

Antal og typer

I Svendborg findes et gymnasium med STX og HF, en erhvervsskole med både tekniske og merkantile erhvervsuddannelser, HHX og HTX, en Social- og Sundhedsskole med erhvervsuddannelserne indenfor sundhedsområdet, VUC med FVU (forberedende voksenundervisning ) – AVU (almen voksenuddannelse) og HF enkeltfag, produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole, som også varetager EGU (2 årig ErhvervsGrund Uddannelse), CSV, som varetager STU (3 årig Særligt Tilrettelagte Uddannelse for unge med særlige behov)

Endvidere tilbyder Svendborg Søfartsskole uddannelsen til skibsassistent.

I Svendborg varetager Simac, UCL og Den Frie Lærerskole videregående uddannelser.

Alle ungdomsuddannelser er placeret i eller tæt ved Svendborg by.

Svendborg Kommunes målsætning er, at 95 pct. af kommunens unge gennemfører en ungdomsuddannelse inden år 2015. For at opfylde dette mål, er der brug for en ambitiøs og samlet strategisk indsats, der går på tværs af de administrative områder i kommunen.

I følge profilmodellen som Undervisningsministeriet gennemfører i samarbejde med UNI-C vil 89,7% af den årgang af unge i Svendborg Kommune, der forlod 9. klasse i 2010 have gennemført en ungdomsuddannelse 25 år efter. På landsplan varierer tallene fra 83% til 94%.

Den samme profilmodel forudsiger, at 64,2 % af Svendborgs unge gennemfører en videregående uddannelse. Tallene på landsplan varierer fra 39% til 72% mellem kommunerne.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er opdateret og justeret. Der er suppleret med tiltag om forstærket indsats for unge henimod uddannelse og beskæftigelse.